Kontakt

siarnik skialp kontakt

V roku 2023 môžete aktivity občianskeho združenie Šiaro racing podporiť aj formou podielu 2% z dane. Ďakujem

Šiaro racing

Smrečany 197, 032 05 Smrečany
IČO: 52367924
zaregistrovaný ako občianske združenie v registri MV SR VVS/1-900/90-56451
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK36 0900 0000 0051 9569 7946
SWIFT: GIBASKBX

  • gmail@jakubsiarnik.sk

  • +421 917 762 450