Čo ponúkam

#SKIMOsKubom

Kubo si svoje skúsenosti nenecháva sám pre seba. Kubo je presvedčený, že najlepší spôsob ako svoju oblasť vycibriť do dokonalosti vedie cez hľadanie riešení rôznych situácie, ktoré nastanú pri zdieľaní skúseností ďalej. Tu sú oblasti, v ktorých je Kubo doma a vie ti s nimi pomôcť.

Skupinový skialpový kurz

Individuálny skialp tréning

Simulovaný hypoxický tréning